PRIVACY VERKLARING

Via de website worden privacygevoelige gegevens oftewel persoonsgegevens verwerkt. Artangeel.com acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Bij deze verwerking houdt Artangeel.com zich aan de eisen die de privacywetgeving telt.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van de website verkrijgt Artangeel.com bepaalde gegevens. Dat kunnen persoonsgegevens zijn. Uitsluitend de persoonsgegevens die rechtstreeks worden opgegeven worden bewaard en gebruikt, in het kader van de opgevraagde dienst, of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze verstrekt worden om te verwerken.

Voor de in deze privacyverklaring genoemde doelen gebruikt Artangeel.com NAW-gegevens, e-mailadres en verdere (optionele) zelf opgegeven informatie.

Gebruik en opslag van klantgegevens

Ter behoeve van een goede dienstverlening ontvangt Artangeel.com bepaalde gegevens. Artangeel.com verklaart alle gegevens uitsluitend te gebruiken ter behoeve van en alleen voor noodzakelijk gebruik. Gegevens worden nooit gedeeld met derden tenzij anders nadrukkelijk vermeld of tenzij daar noodzaak toe is en altijd met persoonlijke toestemming.

Verstrekking aan derden

Gegevens worden uitsluitend gedeeld met derden wanneer dat nodig is voor de uitvoering van uw verzoek. Daarbuiten deelt Artangeel.com de verstrekte gegevens niet met derden. Wel zijn op de website social media button(s) opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten persoonsgegevens.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met de site zijn verbonden. Artangeel.com kan niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met persoonsgegevens omgaan. Artangeel.com raadt aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Voor vragen over het privacy beleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde contact met Artangeel.com opnemen. U kunt ons ook een verzoek toesturen om deze gegevens in te zien, te wijzigen of te verwijderen. Daarnaast kunt u een verzoek indienen om een gegevensexport op te vragen voor gegevens die met uw toestemming gebruikt worden, of gemotiveerd aangeven dat u de verwerking van persoonsgegevens wilt laten beperken.