Geen hokjes, geen vastlegging van..Jouw werk past bij een bepaalde kunststroming.
Vrijheid, essentieel voor ieder mens, is niet vanzelfsprekend.
Juist als kunstenaar wil ik vrij kunst kunnen maken. Geen beperkingen in creëren en zonder dat er een stroming aan gehangen moet worden.
Vaak wordt geattendeerd op het feit dat je als kunstenaar in 1 richting moet werken, maar waarom?
Dit voelt als een hokje waar ik ingeduwd word en dat is juist wat ik niet wil. Mensen worden sowieso te snel in hokjes geplaatst.
Want soms heb ik de behoefte om een maatschappelijk thema aan te snijden maar soms ook helemaal niet en wil ik gewoon expressie. Soms werk ik met voorstudies maar soms ook niet. Mijn materiaalgebruik wisselt. Ik maak schilderijen en ook sculpturen, net als de kunstenaars eeuwen geleden die ook vaak in verschillende kunst disciplines werkten.
Mijn handschrift of signatuur wil ik liever niet uitleggen met woorden. Visuele kunst is tenslotte een beeldtaal. Toch wordt dit vaak gevraagd! Mooier is als de toeschouwer ziet en aanschouwt of herkent, ook al heb ik waarschijnlijk meerdere handschriften.
Voor mij voelt het hebben van meerdere handschriften heel natuurlijk want zoals ik op het voetbalveld een handschrift had, was dit een heel ander handschrift dan hoe ik Zumba dans. Toch zijn of waren beiden een belangrijke expressie in mijn leven, met een andere uitstraling maar in de kern hetzelfde!

Ik voltooide mijn Propedeuse aan de Hogeschool tekenen in Tilburg in mijn 21e levensjaar. In 2016 heb ik de Academie Schone Kunsten in Belgie met succes afgerond.

 

 

Do you want to receive more information about a piece of art, upcoming exhibitions or another question for art in your interior?

Contact me and I will guide you from start to shipping, matching the perfect artwork for you.